Countrymusikens inflytande på linedance


Tack vare countryns ständigt växande popularitet genom hela 1900-talet fick dansformen linedance ett rejält uppsving under 70-talet. Dansen tog fart i de amerikanska hemmen för att sedan sprida sig vidare och på 90-talet slog dansen igenom och blev riktigt
populär i Sverige.

Linedance 

Även om linedance är en solodans, där man alltså dansar utan partner, så ger dansen upphov till en gemenskap som går att likna med den man finner i idrottslag. I linedance står alla deltagare i rader efter varandra med ansiktena vända framåt. Alla dansar samma slags steg i takt till musiken och även om man dansar helt individuellt så förekommer moment där man interagerar med varandra.

A large group of people learn to Zumba or line dance at senior center. The active seniors clap and dance as they enjoy dancing. The group consists of men and women.

Till en början dansade man linedance uteslutande till countrymusik och det är fortfarande det mest populära i USA. Nu för tiden dansas linedance till många olika sorters musik och många deltagare använder dansen som motionsform och träffas för att dansa en till två gånger i veckan. Eftersom varje enskild låt har sin egna unika koreografi är det många kombinationer som ska läras in, så det är förutom en bra motionsform, även bra hjärngympa.

Ett sätt att träffas
I Sverige finns många klubbar för utövare av linedance och klubbarna har ofta kurser och föreläsningar för sina medlemmar, varierande efter deras nivå och beroende på klubb så finns det fyra eller fem olika nivåer. Utöver dessa kurser anordnas även öppna danser, där en klubb anordnar ett dansevent och bjuder in andra klubbar. Här ges inga föreläsningar eller kurser utan är ett mer avslappnat event där man får chans att träna på det man lärt sig samt träffa andra utövare från klubbar runtom i Sverige. På öppna danser är det vanligt att musiken och danserna är förbestämda, och för varje dans finns två alternativ att välja mellan: en lättare och en svårare koreografi och på så sätt kan alla oavsett nivå delta samtidigt. När så många olika klubbar deltar och dansar på samma ställe brukar klubbarna se till alla medlemmar i klubben har matchande t-shirt med tryck för att få ett snyggare helhetsintryck, men även för att göra lite reklam för sin egna klubb. Listor på vilka de aktuella danserna är finns att se i förväg så att man vet vilka danser man ska träna lite extra på.