Vanliga teman i countrymusik

Country är en musikstil som utmärks av sentimentalitet och akustiska gitarrer. Den framförs oftast av en ensam man i cowboyhatt. Som de flesta andra musikstilar är det vissa teman som dominerar i countryn. Några av de vanligaste ska vi titta på här.

Arbetarklass

Arbetarklassromatik är ofta centralt i countrymusik. Att en låt kretsar kring någon som kör lastbil eller har ett liknande ensamt och gärna smutsigt jobb är ett av de vanligast förekommande temana. I en svensk kontext skulle det kanske kunna handla om någon som köpt en entreprenadmaskin från Blinto och nu kämpar på byggen för att försörja familjen. Ett tips för dig som vill komma igång och skriva egen country är alltså att börja med att kolla utbudet hos Blinto. Countrymusik skildrar sällan de enkla delarna i livet, utan snarare de tillfällen då allt är jobbigt och man bara vill hem.

Cowboys och hästar

Country är cowboymusik i grunden, som sedan hämtat inspiration från olika typer av svart musik. Det har sedan transformerats över till att handla om lastbilschaufförer som kan sägas vara våra moderna cowboys. Som istället för att transportera boskap jobbar med annan typ av logistik. Alla stora countryartister har minst en låt om cowboys. Några som kan nämnas särskilt är “Mammas Don’t Let Your Babies Grow Up to Be Cowboys” av Willie Nelson och Waylon Jennings, samt Dolly Partons klassiska “A Cowboy’s Ways”.

Hemlängtan och lokalpatriotism

Ett vanligt tema relaterat till de två ovan är den hemlängtan man känner ute på vägarna. Du har varit borta från familjen i flera veckor, kanske månader. Och allt du vill är att komma hem till en varm famn, dina barn och en gryta som står och puttrar på spisen. Det som ligger mellan dig och det är vägen.

Hemmet och hembygden har en idealiserad bild i countryn. Huvudpersonen har oftast sett världen, men kunnat konstatera att gräset inte är grönare på andra sidan. Hemma är allt tryggt och bekant och erbjuder en trygg plats i en föränderlig värld. Det här temat kan också sträckas ut till att handla om en bredare nationalistisk patriotism. Det är särskilt vanligt i amerikansk country.